Ukoliko ne želite visoka incijalna ulaganja u opremu i softverske licence, možemo Vam ponuditi naša rešenja za obralun plata u CLOUD-U, gde možete koristiti samo neophodne resurse uz mesečno plaćanje.

Ukoliko ne želite visoka incijalna ulaganja u opremu i softverske licence, možemo Vam ponuditi naša rešenja za obralun plata u CLOUD-U, gde možete koristiti samo neophodne resurse uz mesečno plaćanje.