Informacioni sistem MegaHIS je moderno softversko rešenje koje sadrži veliki broj integrisanih modula koji pokrivaju sve aspekte upravljanja smeštajnim kapacitetima (prodaja – rezervacija, recepcija, e-Booking, management system).

Informacioni sistem MegaHIS je moderno softversko rešenje koje sadrži veliki broj integrisanih modula koji pokrivaju sve aspekte upravljanja smeštajnim kapacitetima (prodaja – rezervacija, recepcija, e-Booking, management system).