Razvili smo vodeći softver za Vaše poslovanje

Naša rešenja „u oblaku“?

Ukoliko ne želite visoka incijalna ulaganja u opremu i softverske licence, možemo Vam ponuditi naša rešenja u CLOUD-U, gde možete koristiti samo neophodne resurse uz mesečno plaćanje.

Ukoliko ne želite visoka incijalna ulaganja u opremu i softverske licence, možemo Vam ponuditi naša rešenja u CLOUD-U, gde možete koristiti samo neophodne resurse uz mesečno plaćanje.

01

PIS – Poslovni Informacioni Sistem

Uz PIS – Poslovni informacioni Sistem kompanija je u stanju da prati konkurenciju i zahteve kupaca za kvalitetom roba i usluga.

detaljnije…

02

megaHIS – Hotelski Informacioni Sistem

Informacioni sistem MegaHIS je moderno softversko rešenje koje sadrži veliki broj integrisanih modula koji pokrivaju sve aspekte upravljanja smeštajnim kapacitetima

detaljnije…

03

mPlanner – Medicinski Informacioni Sistem

Ukoliko težite poboljšanju kvaliteta usluga koje pružate svojim pacijentima, povećanju profita i povećanju produktivnosti mPlanner Vam pruža savremeno rešenje za upravljanje Vašom klinikom. Organizujte svoje resurse na željeni način i povećajte produktivnost preuzimanjem potpune kontrole nad organizacijom.

detaljnije…

04

payrollCloud – plate „u oblaku“

Prelazak na rad “u oblaku” smanjuje troškove kupovine, održavanja i unapređenja IT sistema.

detaljnije…

01

PIS – Poslovni Informacioni Sistem

Uz PIS – Poslovni informacioni Sistem kompanija je u stanju da prati konkurenciju i zahteve kupaca za kvalitetom roba i usluga.

detaljnije…

02

megaHIS – Hotelski Informacioni Sistem

Informacioni sistem MegaHIS je moderno softversko rešenje koje sadrži veliki broj integrisanih modula koji pokrivaju sve aspekte upravljanja smeštajnim kapacitetima

detaljnije…

03

mPlanner – Medicinski Informacioni Sistem

Ukoliko težite poboljšanju kvaliteta usluga koje pružate svojim pacijentima, povećanju profita i povećanju produktivnosti mPlanner Vam pruža savremeno rešenje za upravljanje Vašom klinikom. Organizujte svoje resurse na željeni način i povećajte produktivnost preuzimanjem potpune kontrole nad organizacijom.

detaljnije…

04

payrollCloud – plate „u oblaku“

Prelazak na rad “u oblaku” smanjuje troškove kupovine, održavanja i unapređenja IT sistema.

detaljnije…

Saznajte kako vam mi možemo pomoći.

Kontaktirajte nas i javićemo Vam se u roku od 24 sata.
KONTAKTIRAJTE NAS

Saznajte kako vam mi možemo pomoći.

Kontaktirajte nas i javićemo Vam se u roku od 24 sata.
KONTAKTIRAJTE NAS